Fra Solbjørg fulgte jeg skiltet rute ned langs kulturlandskapet og ned i skogen.