Gå mellom Klovsteintjørnene og opp på Mulekosrinda.