Griggelifjellet med Buskarknuten og Mulekosrinda i bakgrunnen.