Griggelia m.f.

Utgangspunktet er parkeringsplassen på Skrøyla.

Følger veien i lia ovenfor Ytre Fossmork

Lysefjorden med Preikestolen til venstre i fjellsiden til Neverdalsfjellet.

Preikestolen (zoom)

Indre Fossmork under Sollifjellet.

Skiltet og merket gjennom Griggelia.

Storemyr/Endrane

Griggelitjørn

Urskar

Stien fortsetter oppover på baksiden av Soffertjørn

Lysefjorden

Griggelifjellet med Buskarknuten og Mulekosrinda i bakgrunnen.

Pottå

Tar en avstikker opp på Buskarknuten

Mulekosen må vente på tur.

Lysefjorden med Bakken på motsatt side.

Buskarknuten 782 m.o.h.

Gå mellom Klovsteintjørnene og opp på Mulekosrinda.

Følger vest ryggen til toppen.

Retning Skåpet

Mulekosrinda 836 m.o.h.

Mulekostjørna med Lysefjorden.

Sauene drives innover til sommerbeite.

Følger anleggsveien ned til Rundavatnet

På merket sti retning Storemyr/Endrane

Nok en fin tur er over.

26.06.2015

Totalt: ca 13,8 km og 7-8 timer.

Griggelifjellet: 675 m.o.h.

Buskarknuten: 782 m.o.h.

Mulekosrinda: 836 m.o.h.