Skredå - Eikebrekka

09-11.07.2018

Totalt ca: 32 km og 14 timer

Overnattinger:

Stf Støle

Stf Kvitlen

T-merket

Ref: Driftesmalen av Sigurd Eikeland

STF årbok 1999 Opplev Dalane