Laupstadvatnet med Egersund vindkraftverk på Kolldalsheia.