Madland - Dirdal

05.06.2014

Totalt: ca 11,8 km og ca 6 timer

Hedleren i Maribakken og ved Yleskogvatnet

Driftelege ved Maribakken