Driftelegene i Bjerkreim

Austrumdals driftehei:

Rambjørhelleren

Bjordals driftehei:

32 V 356807 6507221

Kalvatolega

32 V 347505 6509910

Eikestølen på Stavtjørn var både støl, driftelege og overnattingsplass langs drifte veg.

Plass til 6 personer.

32 V 348434 6511143

Raude hedleren

Driftelege og rasteplass langs driftevegen. Plass til 1 person.

Grøttelands driftehei:

32 V 344149 6513237

Piksteindalen

Plass til 3 personer.

Brattebøs driftehei:

32 V 349977 6512061

Simonshedleren

32 V 350952 6512487

Gitleshedleren

32 V 351487 6512842

Myrstølbrekkå