Rødland

Mysinghålå 1

32 V 339743 6490550

Mysinghålå 2

32 V 339844 6490560

Eldsknuten

32 V 341061 6488910

Støla

32 V 337855 6486902

Storlihedlaren

32 V 333879 6485535

Dranga

32 V 335197 6488553

Røverhola

32 V 338322 6488313